Tập làm quen với khổ đau để hết khổ đau

Tập làm quen với khổ đau để hết khổ đau
Chuyện anh bốc vác, chuyện anh bạn nhà gần đường ray xe lửa hay chuyện thằng cháu nhỏ đều là kết quả của việc "tập làm quen".