Tưởng niệm ân sư

Thứ năm - 27/10/2016 11:22
Đông Tây kim cổ, chư Tổ dấn thân vào đời, mang ánh sáng chân lí Phật-đà gieo rắc khắp các quốc độ, chẳng bao giờ tự mình kể lại cho đời về hành trạng của các Ngài. Có chăng, những hành trạng của bao đời Tổ sư, hậu thế khắc ghi lại vì muốn cho con cháu thấm nhuần hạnh nguyện của các Ngài mà huân thành ý chí, phát khởi nguyện lực, kiên tấn hạnh nguyện, truyền đăng tục diệm, phát huy Tổ đức trên bước đường tu tập và truyền lưu chánh pháp nhãn tạng tiếp bước tiền nhân.
Nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam truyền giáo, truyền giới Lịch đại Tổ Sư thùy từ chứng giám.
          Hôm nay, ngày kỷ niệm 65 năm Chùa Sắc Tứ Khải Đoan tồn tại và phát triển, ngày Khánh tạ Lạc thành Đại Trùng tu ngôi Phật tự rạng rỡ suốt 65 năm qua, thực hiện vai trò lịch sử của Tổ chức Phật giáo Trung phần phát triển tại Tây Nguyên, ngày kỷ niệm húy nhật cố HT Thích Quang Huy, hướng vọng truy niệm húy nhật Hòa Thượng khai kiến cùng chư vị Trụ trì Khải Đoan đã viên tịch.
Kính bạch Chư tôn thiền đức!
Kính thưa Chư liệt vị.
Đạo lý bốn ân lớn của Phật giáo đi vào quốc độ Việt nam khác nào chất xúc tác cho tâm hồn và đạo lý người dân Việt thêm thắm màu đạo vị để dựng nên một nền văn hóa vô cùng thâm thúy và rất đỗi ân tình về hiếu đạo, về lẽ tri ân báo ân đối với người con Phật nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung. Vì lẽ:
                   Ân chư Phật đã khai nên nguồn Chánh giáo
                   Ân Tổ Thầy trao đuốc tuệ thanh cao
                   Ân mẹ cha sanh trưởng nuôi nấng biết dường nào
                   Ân Tổ quốc, chúng sanh chở che tạo bao nguồn sống.
Nhìn về quá khứ mà ruột thắt gan đau! Vì đàn hậu tấn chúng con, đã biết bao Tôn túc tiền bối thân quyện lực mòn vì đạo pháp, vì chúng sinh đã dãi dầu muôn phương hoằng hóa.
Tuy vậy:
“Nhạn quá trường không
ảnh trầm hàn thủy;
nhạn vô lưu tích chi ý
thủy vô lưu ảnh chi tâm”
Đông Tây kim cổ, chư Tổ dấn thân vào đời, mang ánh sáng chân lí Phật-đà gieo rắc khắp các quốc độ, chẳng bao giờ tự mình kể lại cho đời về hành trạng của các Ngài. Có chăng, những hành trạng của bao đời Tổ sư, hậu thế khắc ghi lại vì muốn cho con cháu thấm nhuần hạnh nguyện của các Ngài mà huân thành ý chí, phát khởi nguyện lực, kiên tấn hạnh nguyện, truyền đăng tục diệm, phát huy Tổ đức trên bước đường tu tập và truyền lưu chánh pháp nhãn tạng tiếp bước tiền nhân.
Nhớ lại ngày nào, mảnh đất này như bao mảnh đất khác, nếu không duyên với Phật Pháp đâu dễ biến thành địa linh. Kể từ ngày Hoàng Thổ về lại chốn Thần Kinh. Ngôi Sắc Tứ được dựng lên tiếp truyền dòng Thích tử. Bốn mươi bảy năm trước bước chân hoằng hóa của các Ngài chuyển vần tứ xứ. Chỉ hơn hai mươi năm trở lại đây, chúng con mới có duyên về đây hội tụ, và trưởng thành nhờ bàn tay ấm của ân sư. Nhờ ân đức của Thầy chúng con với tấm lòng độ lượng, gạt ngoài tâm những nhân ngã, bỉ thử của thường tình. Độ chúng tiếp tăng chẳng nề khinh trọng. Chúng con học được ở đức Thầy “vô cầu phẩm tự cao”. Đàn hậu tấn chúng con được giáo dưỡng trưởng thành đến ngày hôm nay, đúng tại thời điểm kỷ niệm 65 năm hình thành phát triển Chùa Sắc Tứ Khải Đoan, ấy là một ân huệ lớn lao mà hàng đệ tử chúng con khó lòng đền đáp trong muôn một.
Hôm nay, nhân ngày trọng đại này, giữa đất trời Tây Nguyên hùng vĩ, chúng con thành kính đảnh lễ niệm ân Chư vị tổ sư đã có công khai sáng ngôi Phật tự này. Tiêu biểu của thế hệ Tổ Sư ngày nào là Cố Đại lão Hòa thượng thượng Trí hạ Thủ, một trong chư Tôn túc tiên phong thời kỳ chấn hưng Phật Giáo, người đã có công đầu trong việc vận động và khai sáng tổ chức Phật Giáo vào Tây Nguyên bằng ngôi Phật tự Khải Đoan lịch sử. Từ đây hằng trăm ngôi Chùa đã được tôn tạo, truyền lời Phật dạy vào nếp sống nhân dân. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân các bậc tôn túc đệ nhất Trụ Trì thượng Đức hạ Thiệu, người khai kiến ngôi Chùa này; Ngài đệ nhị Trụ Trì thượng Từ hạ Mãn, Ngài đệ tam Trụ Trì thượng Thiện hạ Nhơn, Ngài đệ tứ Trụ trì thượng Quảng hạ Hương, một vị Thánh tăng thiêu thân vì đạo Pháp và dân tộc và Ngài đệ ngũ Trụ Trì thượng Quang hạ Huy, người suốt trên 30 năm gắn bó bước chân hoằng hóa tại Tây Nguyên và gìn giữ ngôi Phật tự Khải Đoan.
Hòa thượng Khai sơn, đệ nhất trụ trì rời Khải Đoan, tiếp bước Ngài có các vị đệ nhị, đệ tam, đệ tứ luân chuyển nhậm trách và đến vị đệ ngũ Trụ trì, Hòa thượng Thích Quang Huy, thì lịch sử Khải Đoan chảy theo lộ trình mới.
Hòa thượng Thích Quang Huy xuất thân từ Phật học viện Hải Đức Nha Trang. Sau khi vị đệ tứ trụ trì Khải Đoan là Tôn giả Thích Quảng Hương, vị pháp thiêu thân thì Ngài được bổ nhiệm chính thức trụ trì, từ vai trò phó Trụ trì Ngài đang đảm nhận từ năm 1961.
Hòa thượng vốn có chí nguyện theo pháp môn Mật tông từ ngày còn trẻ tuổi, nên thời gian theo đòi kinh điển, tu tập tại Phật học viện Hải Đức và đặc biệt từ khi ra hành đạo, Ngài đã tùy cơ vận dụng Mật tông trong sự nghiệp tiếp chúng độ Tăng. Ròng rã hơn 30 năm hoằng hóa tại Đăk Lăk, trẻ già nam nữ, khắp nơi trong tỉnh, đâu đâu cũng được thoa dịu cơn đau khát bằng bàn tay mật diệu của Hòa thượng.
Trên cương vị trụ trì hay Chánh đại diện thời Giáo hội PGVNTN hay Trưởng ban trị sự Giáo hội PGVN kể từ sau ngày thống nhất đất nước, Hòa thượng vẫn mẫu mực trong nếp sống đạo hạnh thiền môn, vẫn bình dị trong đối nhân tiếp vật, vẫn giữ nếp sống thanh quy theo Tổ sư xưa: “nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực”. Ngoài giờ công phu tu tập, sau giờ công tác Phật sự là giờ cần lao thanh bần cùng nương rẫy, tất cả hình ảnh đó còn rất gần gũi với những ai đã từng sống, gặp gỡ và làm việc cùng Hòa thượng. Hai mươi ba năm thắm thoát qua mau.
Kính bạch Chư Tôn đức!
Kính thưa Quý vị!
          “Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
          Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.
Nhớ ngày nào Thầy chúng con xả báo thân, huynh đệ chúng con có dăm ba người đầu còn để chỏm, Thầy vuốt đầu và căn dặn cố gắng tu, chúng con chỉ biết cúi đầu và nước mắt rưng rưng. Dòng lệ ngày nào mãi còn nồng mặn đến hôm nay.
Kính lạy Giác linh Thầy! Hôm nay là ngày kỷ niệm húy nhật lần thứ 23 của Thầy. Lời Thầy còn vang vọng trên bước đường chúng con đã đi qua. Lớp gia giáo bên ân sư và các bậc thiện tri thức, rồi ghế các trường Phật học trong và ngoài nước, lời Thầy dặn “hãy giữ vững sơ tâm xuất gia học đạo” vẫn ấm bên lời giảng bài của các giáo thọ ân sư.
Trước muôn vàn ân đức chư vị ân sư đã trao truyền tuệ nhãn cho chúng con, để nhìn thấy giữa cuộc thế vàng son là vô thường huyễn hóa, hướng chúng con trên bước đường tấn tu tạo nghiệp; chúng con xin được trở về bên chân thầy tổ, thắp nén tâm hương, mượn ngọn lửa giữa vô thường thay tuệ đăng bi diệm, thắp sáng thức tâm cúng dường tri ân.
Gương sáng tiền nhân xưa còn đó, chánh pháp nhãn tạng mãi truyền lưu bất tuyệt, “tượng vương kí khứ tượng tử tùy, nhất đăng diệt nhi nhất đăng tục”, người kế tục vẫn thắp sáng ngọn truyền đăng.
Đệ tử Hải Nguyện kính ghi.
Bài viết có một số nội dung ghi theo lời kể của thầy Phước Hải.

Tác giả bài viết: Hải Nguyện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới Thiệu:

    Chùa Sắc Tứ Khải Đoan là ngôi chùa đầu tiên của tổ chức Phật Giáo có mặt tại Đaklak, được xây dựng vào năm 1951. chùa tọa lạc trên khu đất rộng 7 mẫu 8 sào 28m2, do Đoan Huy Hòang Thái Hậu Hòang Thị Cúc hiến cúng cho Tổng Hội Phật Giáo trung phần.

Thông báo

Số Lượng truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 108


Hôm nayHôm nay : 17066

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 445947

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 24010520


Ảnh đẹp