Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQVN tỉnh Đăk Lăk tổ chức buổi Gặp mặt Đại diện Chức sắc, Tu sĩ các tôn giáo năm 2016.

Thứ bảy - 26/11/2016 20:46
Sáng nay, ngày 24/11/2016 tại Hội trường Đam san, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với UBMTTQVN tỉnh Đăk Lawk tổ chức buổi Gặp mặt Đại diện Chức sắc, Tu sĩ các Tôn giáo năm 2016.
 

Tham dự buổi gặp mặt có Ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bà H’Kim Hoa Byă, Thường vụ Tỉnh Ủy-Trưởng Ban Dân vận, Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ông Y Giang Gry Niê Knơng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bà H’Mơ Niê-Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tôn giáo, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Phòng PA88 CA tỉnh, lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

          Về phía Tôn giáo, có HT. Thích Giác Chí, Ủy viên HĐTS-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, LM. Nguyễn Văn Đậu, Tổng Đại diện TGM Giáo phận Buôn Ma Thuột, MS. Huỳnh Cường, Trưởng Ban Đại diện  Hội thánhTin Lành tỉnh, GS. Thái Anh Thanh, Đại diện các Họ đạo Cao Đài tỉnh Đăk Lăk cùng trên 200 vị Chức sắc, Tu sĩ của 4 tôn giáo: Phật giáo, Cong Giáo, Tin Lành, Cao Đài.
Bà H’Kim Hoa Byă, Thường vụ Tỉnh Ủy-Trưởng Ban Dân vận phát biểu khai mạc
          Mở đầu buổi gặp mặt, Bà H’ Kin Hoa B-Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu khai mạc, nêu bật mục đích, ý nghĩa buổi gặp mặt, nhằm thắt chặt tình đoàn kết tôn giáo trong cộng đồng dân tộc, đồng thời lãnh đạo tỉnh có dịp báo cáo về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch Kinh tế-Xã hội, An ninh-Quốc phòng năm 2016, qua đó sẽ lắng nghe những tâm tư tình cảm và những vướng mắt, trở ngại của các Tôn giáo trong quá trình thực thi Nghị định 92/CP hướng đãn thực hiện Pháp lệnh Tin ngưỡng-Tôn giáo.
Bà H’Mơ Niê-Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu
          Tiếp theo, Bà H’ Mơ Niê-Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQVN tỉnh phát biểu về công tác Mặt trận đối với các tôn giáo trong tỉnh, Bà nói: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCHTung Ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo,  đã khẳng định: “ Tin ngưỡng, Tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn Dân tộc…” Do đó, Đảng, Nhà Nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn coi tôn giáo là nguồn lực quan trọng để xây dựng đất nước và là một thành phần cơ bản của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước, với những chủ trương, chính sách đúng đắn về phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, trong đó có chính sách tôn giáo, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Tín đồ, chức sắc các tôn giáo ngày càng yên tâm, tin tưởng và hăng hái thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phaprs luật của Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động như: “ Ngày  vì người nghèo, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông tthoon mơi, đo thị văn minh, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa , Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Bảo vệ môi trường, An toàn giao thong v.v…” nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các phong trào, nhiều hộ gia đình kinh doanh, sản xuất giỏi, nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội …đã góp phần to lớn trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, hội nhập thế giới.
Ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu
          Nhân buổi gặp mặt này, Ông Trần Quốc Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trao đổi một số khó khăn thách thức trong việc thức hiện chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh năm 2016. Nhưng với quyết tâm và sự nổ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta đạt được hầu hết các chỉ tiêu đã đề ra: Tăng trưởng kinh tế 7,02%, tổng sản phẩm xã hội đạt 101,3%, thu nhập bình quân đầu người 35,5 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo giảm 2,87% so với năm 2015, giải quyết việc làm cho 26.500 lao động v.v…Về lãnh vực tôn giáo, Ông nói: “ Tỉnh ta có trên 500.000 tín đồ của 4 tôn giáo chính là Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành và Cao Đài, đây là một bộ phận quan trong không thể tách rời mọi hoạt động của dân tộc. Các chức sắc, tu sĩ và tín đồ các tôn giáo luôn gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà  nước, các qui định của địa phương, làm tròn nghĩa vụ công dân, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sống tốt đời, đẹp đạo…Thay mặt,Tỉnh ủy, HĐND,UBND, UBMTTQVN, tôi xin ghi nhận, trân trọng cảm ơn và biểu dương sự đóng góp tích cực của Tín đồ, Chức sắc, Tu sĩ các tôn giáo trong việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội đem lại sự bình yên cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Tôi tin tưởng lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết dân tộc của các vị, ra sức tuyên truyền, vận động tin đồ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, quốc sách về KTXH, ANQP, ASXH, PTKT của tỉnh năm 2016. Xây dựng tỉnh Đăk Lăk ngày càng phát triển, văn minh, thịnh vượng…”

          Trong phần 2 của buổi gặp mặt là ý kiến, tâm tư của các Chức sắc, Tu sĩ . Có 5 ý kiến phát biểu của HT. Thích Giác Chí, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, LM Lê Anh Tuấn, Giáo phận Công giáo huyện Krông Ana; MS. Huỳnh Cường, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, Lễ sanh Lý Ngọc Tâm, Đại diện Cao Đài và  ĐĐ Thích Trí Minh, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh. Các ý kiến phát biểu trên, hầu hết đều tập trung vào các vấn đề:
          -Chia sẻ những khó khăn thách thức cùng những thành quả phát triển KTXH, ANQP và ASXH của tỉnh năm 2016. Cảm ơn sự quan tâm giúp đở, tạo điều kiện của Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các cơ quan hữu quan cho các Tôn giáo hoạt động ngày một thuận lợi hơn.
          -Chính sách Tôn giáo của Đảng và Nhà nước là nhất quán, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, chính quyền cơ sở và cấp Huyện không quán triệt đầy đủ về Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo giải quyết một sự vụ cách tùy tiện và cảm tính, gây khó khăn cho các tổ chức tôn giáo trong việc hành xử nhiệm vụ của mình.
          -Cần quan tâm giải quyết về vấn đề đất tôn giáo trong việc thành lập tổ chức tôn giáo và xây dựng các cơ sở thờ tự. Sớm công nhận chính thức các tổ chức tôn giáo đã đăng ký hoạt động hàng chục năm nay.
          -Các thủ tục hành chánh, cần giải quyết nhanh chóng, đúng thời gian qui định trong Nghị định 92/CP của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn việc thực thi Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo của Quốc hội.

          Ông Nguyễn Tấn Chức, PGĐ Sở Nội vụ-Trưởng Ban Tôn giáo giải đáp cụ thể quá trình giải quyết một số đơn vị tôn giáo cơ sở còn tồn tại, vướng mắt của đại diện các tôn giáo đã nêu.
          Kết thúc buổi gặp mặt, Bà H’ Kim Hoa Byă – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tổng kết hội nghị và cảm ơn sự quan tâm tham dự của Tỉnh ủy,Thành ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tinh và các Cơ quan chức năng cùng trên 200 đại biểu Chức sắc, Tu sĩ của 4 tôn giáo chính trong tỉnh, đã thế hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, chia sẻ, cảm thông và đồng hành cùng đồng bào các dân tộc trong tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh buổi gặp mặt
Văn nghệ chào mừng của trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật tỉnh  daklak biểu diễn


 Thông qua chương trình buổi Gặp mặt Đại diện Chức sắc, Tu sĩ các tôn giáo năm 2016.
Lãnh đạo Tỉnh ủy và các ban ngành của  Thành ủy và UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

Chư vị chức sắc Ban trị sự Phật giáo tỉnh DakLak

ĐĐ Thích Trí Minh, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh; Trưởng BTSPG TPBMT phát biểu
Chư vị chức sắc Thiên Chúa Giáo tỉnh DakLak

LM Lê Anh Tuấn, Giáo phận Công giáo huyện Krông Ana phát biểu


Chư vị chức sắc Cao Đài tỉnh DakLak

Lễ sanh Lý Ngọc Tâm, Đại diện Cao Đài phát biểu
Chư vị chức sắc Tin Lành tỉnh DakLak

MS. Huỳnh Cường, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh phát biểu


Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm
                                                          Tin ảnh Nam Trân - Đông Triều
                                                          Ban TTTT Phật giáo Đăk Lăk
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới Thiệu:

    Chùa Sắc Tứ Khải Đoan là ngôi chùa đầu tiên của tổ chức Phật Giáo có mặt tại Đaklak, được xây dựng vào năm 1951. chùa tọa lạc trên khu đất rộng 7 mẫu 8 sào 28m2, do Đoan Huy Hòang Thái Hậu Hòang Thị Cúc hiến cúng cho Tổng Hội Phật Giáo trung phần.

Thông báo

Số Lượng truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 136


Hôm nayHôm nay : 17358

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 446239

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 24010812


Ảnh đẹp