TƯGH ra Thông bạch Tổ chức Đại lễ Phật đản PL: 2560

Thứ bảy - 19/03/2016 18:36
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm lần thứ 2640 năm ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đản sanh - Phật lịch 2560 (2640 - 80 = 2560).
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 ----------------------
Số : 025 /2016/TB.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ------------------------

                              Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG BẠCH

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2560

 

                           Kính gửi :   BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
                                              GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH, THÀNH PHỐ


Đại Lễ Phật đản là một Đại lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Để kính mừng ngày Đản sinh của Đức Phật đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một trong những ngày Lễ hội Tôn giáo của Thế giới; đặc biệt, năm 2016 là năm Giáo hội tổ chức nhiều sự kiện lớn như Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (1981 - 2016); tổ chức Diễn đàn Phật giáo Quốc tế chào mừng một năm cộng đồng Asean; chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp, tiến hành Đại hội Đại biểu GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm lần thứ 2640 năm ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đản sanh - Phật lịch 2560 (2640 - 80 = 2560).


I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC :
A. BAN TỔ CHỨC VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ;
1.  Quý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh, Thành phố thành lập một Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản do Trưởng ban Trị sự làm Trưởng ban Tổ chức.
2.   Lập kế hoạch tổ chức Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2560 và tuần lễ Phật đản của địa phương; đăng ký việc tổ chức với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành để được hỗ trợ trong công tác tổ chức.


B. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC :
Lễ đài tập trung được tổ chức tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp Tỉnh, Thành phố và Ban Trị sự GHPGVN cấp Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế địa phương, Quý Ban có thể tổ chức lễ đài tập trung tại địa điểm khác.


C. THỜI GIAN TỔ CHỨC :
- Tuần lễ Phật đản: Từ ngày mùng 8 – 15/4/Bính Thân (14/5 – 21/5/2016
- Chính lễ ngày 15 tháng 4 năm Bính Thân (21/5/2016). 


II. NỘI DUNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN :
 Trong ngày Đại lễ Phật đản và tuần lễ Phật đản, các văn bản, biểu ngữ được sử dụng thống nhất như sau:
1.     Thông điệp Phật đản PL. 2560 của Đức Pháp chủ GHPGVN.
2.     Diễn văn Đại Lễ Phật đản PL. 2560 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.
3.     Bài giảng "Ý nghĩa Phật đản” của Ban Hoằng pháp Trung ương.
4.     Các biểu ngữ được treo trong ngày Đại Lễ Phật đản:
 - Kính mừng Đại lễ Phật đản – PL. 2560
  - Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo  hội.
 - Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường Chư Phật.


III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN :
1.     Để kính mừng Phật đản đề nghị quý Ban Trị sự:
-   Tổ chức Đại lễ Phật đản và Tuần lễ Phật đản quy mô trọng thể;
-   Tổ chức xe hoa, thuyền hoa và diễu hành theo lộ trình đăng ký với cơ quan chức năng.
-   Thời gian xe hoa diễu hành vào tối ngày 14 và tối ngày 15/4 âm lịch. Đặc biệt, sáng ngày 15/4 âm lịch, các xe hoa tập trung về lễ đài chính để đồng kính mừng Đại lễ Phật đản. Ban Tổ chức liên hệ với các Cơ quan chức năng để nhờ giúp đỡ.
2.     Treo cờ, phan, phướn, lồng đèn, thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, biểu ngữ Kính mừng Phật đản v.v… tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp Tỉnh, Thành phố và cấp Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh; các cơ sở Tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tại tư gia Phật tử trong cả nước. Để việc treo cờ được trang nghiêm, cờ Tổ quốc bên tay trái, cờ Phật giáo bên tay phải (tính từ ngoài nhìn vào).
Trường hợp treo cờ, biểu ngữ, pano ngoài phạm vi địa điểm tổ chức lễ đài, cần trình Sở, Phòng Văn hóa Thể thao Du lịch địa phương để được hướng dẫn cụ thể.
3.      Tổ chức hoa đăng, phóng sinh đăng tại những nơi có điều kiện. 
4.     Tổ chức tọa đàm về ý nghĩa ngày Đại Lễ Phật đản (nếu có điều kiện).
5.     Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang và đài Liệt sĩ...
6.     Tổ chức văn nghệ Kính mừng Phật đản tại các lễ đài, cơ sở Tự viện, nhà Văn hóa, nhà hát công cộng do các Ban Trị sự Tỉnh, Thành hợp đồng.
7.     Tổ chức triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo như: Thư pháp, tranh ảnh Tự viện, Pháp khí v.v…
8.     Tổ chức thăm viếng và tặng quà các gia đình có công với nước, thương binh liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão v.v…


IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2560 :
 A. Buổi sáng ngày 15 tháng 4 năm Bính Thân (21/5/2016):
 Đúng 4 giờ sáng, tất cả các Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường (gọi chung là Tự Viện) trong cả nước cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã rước lễ Đản sanh.
Đúng 5 giờ sáng, tất cả Tăng Ni và Phật tử vân tập nơi lễ đài tập trung.
Đúng 6 giờ sáng, chính thức cử hành Đại Lễ Phật đản theo chương trình quy định thống nhất cho cả nước.
1.   Giới thiệu thành phần tham dự, chương trình hành lễ, tuyên bố lý do.
 2.   Tuyên đọc thông điệp Phật đản PL. 2560 của Đức Pháp chủ GHPGVN
 (Nếu tại địa phương có vị Hòa Thượng là thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVN thì chính Hòa Thượng đó đọc, nếu không có thì suy cử một vị Tôn đức tại địa phương đọc).
3.  Diễn văn Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2560 của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự do Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh, Thành phố đọc.
4.     Phát biểu của đại diện cơ quan chức năng tỉnh, thành (nếu có).
5.     Cử hành nghi lễ cúng dường Đại Lễ Phật đản:
- Cử 3 hồi chuông trống Bát nhã rước Lễ Đản sanh
- Niệm hương
- Toàn thể Đạo tràng nhập Từ bi quán
- Dâng hoa cúng dường Phật đản
- Nghi thức tụng niệm (Nam tông, Bắc tông)
- Hồi hướng
- Thả chim Bồ câu và bong bóng.
 6.   Cảm tạ của Ban tổ chức.
 B.   Buổi trưa, buổi chiều, hoặc buổi tối ngày 15 tháng 4 năm Bính Thân:
- Tổ chức Đại lễ Phật đản và thuyết giảng Phật pháp tại các cơ sở Tự viện.
- Tùy theo hoàn cảnh thực tế và thời gian, Ban Trị sự GHPGVN cấp Tỉnh, cấp Huyện và Tự viện có thể tổ chức chiếu phim hoặc trình diễn văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản vào tối ngày 14 tháng 4 năm Bính Thân (20/5/2016) hoặc trong tuần lễ Phật đản.


V. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC :
1.  Trên cơ sở kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2560 và Tuần lễ Phật đản, Quý Ban đăng ký việc tổ chức Đại Lễ Phật đản với UBND tỉnh, thành để được hỗ trợ.
2.  Để đáp ứng yêu cầu cờ, đèn treo trong ngày Đại lễ Phật đản, Quý Ban có thể liên hệ với các phòng phát hành Kinh sách, văn hóa phẩm Phật giáo.
3.     Liên hệ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, để đưa tin về chương trình Đại lễ Phật đản 2560 hoặc đăng ký tổ chức phát thanh, phát hình chương trình Đại lễ Phật đản tại Đài Truyền hình Trung ương, Truyền hình các tỉnh, thành hoặc kênh Truyền hình An Viên (AVG).
4. Nếu địa phương nào có khó khăn trong việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2560, Quý Ban Trị sự cần kịp thời báo cáo về Văn phòng Trung ương Giáo hội để Giáo hội có giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ những vướng mắc (nếu có).
 Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Quý Ban Trị sự GHPGVN cấp Tỉnh, Thành phố và cấp Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh, chư Tôn đức trụ trì các Tự viện, Tăng Ni và Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường công đức, trí tuệ vào việc tổ chức Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2560 được thành tựu viên mãn.
Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành./.

 

 

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Ban Thường trực HĐTS "để b/c”
- UBTW MTTQVN
- Ban Tôn giáo Chính phủ
- Văn phòng T.176
- VP Ban Dân Vận TW (T.78)
                  "để b/c”
- UBND, UBMTTQ, SNV/BTG các Tỉnh, TP
       "để biết  và giúp đỡ”
- Lưu VPI – VPII.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 CHỦ TỊCH
(đã ký)

 

 


Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới Thiệu:

    Chùa Sắc Tứ Khải Đoan là ngôi chùa đầu tiên của tổ chức Phật Giáo có mặt tại Đaklak, được xây dựng vào năm 1951. chùa tọa lạc trên khu đất rộng 7 mẫu 8 sào 28m2, do Đoan Huy Hòang Thái Hậu Hòang Thị Cúc hiến cúng cho Tổng Hội Phật Giáo trung phần.

Thông báo

Số Lượng truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 106


Hôm nayHôm nay : 15929

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 444810

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 24009383


Ảnh đẹp