Nhân chuyến công tác hoằng pháp tại vùng Tây Nguyên, HT Thích Thiện Trí phó BHP TW, trưởng tiểu ban Dân tộc thiểu số, viện chủ Tịnh Thất Huyền Trang Tp-HCM. ĐĐ Thích Hải Trung trụ trì chùa Liên Trì, xã Hòa Thuận, Tp-BMT.
 
Đã cung thỉnh HT quang lâm chứng minh và ban cho đạo tràng Bát Quan Trai một thời pháp về: “Ý nghĩa Phật Đản và An cư kiết hạ.”. HT đã giải thích hình ảnh bảy bước đi trên bảy đóa hoa sen, khi  Thái tử Tất Đạt Đa hạ sanh tại cây Vô Ưu vườn Lâm Tỳ Ni. HT còn khuyên các chúng Phật tử, trong ba tháng an cư nên phát nguyện ăn chay, làm lành lánh dữ, thúc liễm thân tâm để xứng đáng là hàng tứ chúng đệ tử của Đức Phật.
 
Thời pháp kéo dài hơn 1 tiếng 30 phút với gần 150 Phật tử các giới đồng thính pháp.