Lễ nhập tự được diễn ra long trọng và trang nghiêm dưới sự chứng minh của TT Thích Hải Thông trưởng BNL PG tỉnh DakLak, chùa Sắc Tứ Khải Đoan .ĐĐ Thích Hải Trung TKBHP tỉnh ĐakLak, trụ trì chùa Liên Trì Tp-BMT, ĐĐ Thích Quảng Tuệ phó BNL PG tỉnh ĐakLak, ĐĐ Thích Minh Giáo Chánh ĐD huyện hội Ea Kar, trụ trì chùa Quan Thế Âm. Chư tôn đức Tăng trụ trì chùa Quảng Trạch-Lắk, chùa Hồng Phước,chùa Phước Hòa, chùa Lâm Tỳ Ni TP-BMT cùng Chư tôn đức trú xứ chùa Khải Đoan, và hơn 300 Phật tử các giới về tham dự chúc mừng. Ngoài ra về chúc mừng lễ nhập tự của ĐĐ Thích Minh Huệ còn có sự tham gia Chúng Hải Triều Âm- chùa Khải Đoan, chúng Tâm Hiếu-chùa Phước Hòa.
    Sau lời thỉnh nguyện của BĐD chùa Pháp Vân. Đối trước Tam Bảo, TT ân sư, cùng Chư Tôn Đức Tăng hiện tiền ĐĐ Thích Minh Huệ đã dâng lời phát nguyện cố gắng tu tập trau dồi Giới-Định-Tuệ để trở thành người Thầy mô phạm dẫn dắt bà con Phật tử Pháp Vân nói riêng và bà con Phật tử tỉnh nhà nói chung tinh tấn tu học, đi đúng với Hiến Chương và pháp luật để mong cầu giải thoát. Thực hành đúng sứ mệnh thượng cầu, hạ hóa xứng đáng là hàng Thích tử. ĐĐ luôn luôn cố gắng tu trì để hoàn thành trách nhiệm của một vị trụ trì tương lai để không phụ lòng tin tưởng giao phó của BTS PG tỉnh ĐakLak và HT bổn sư.