Cái Nhìn Của Một Hành Giả Về Bộ Đại Thủ Ấn ( MAHAMUDRA )

Thứ năm - 15/03/2012 16:46
Cái Nhìn Của Một Hành Giả Về Bộ Đại Thủ Ấn ( MAHAMUDRA )

Cái Nhìn Của Một Hành Giả Về Bộ Đại Thủ Ấn ( MAHAMUDRA )

Bộ Đại Thủ Ấn là bộ Kinh tối quan trọng của những hành giả tu Mật giáo, nhất là ở Tây tạng. Sau khi kinh qua lộ trình của Hiển giáo, miên mật hương thơm trong giới-định-huệ và khi đã qua giai đoạn rốt ráo để rời bỏ chính ngay những phương tiện mà mang theo, người hành giả được vị Thượng sư Du già truyền trao Đại Thủ Ấn cùng Mật pháp tu tập.

Đây là sự kiện tối hệ trọng, vì qua đó, hành giả cũng được Quán đảnh để ấn chứng cho cuộc hành trình trở về Chân Tâm. Con đường giải thoát đạt đến Chân Tâm, Tánh Không thì Hiển giáo có Bát Nhã, Lăng già v.v. . Các Tông phái đều có một Bộ Kinh đặc biệt làm chỗ y cứ trong quá trình tu  chứng, riêng về Mật giáo, Đại Thủ Ấn dược liệt vào bổn Kinh tối thượng rốt ráo, phản ảnh cảnh giới nội tâm của những hành giả Du già.

         Nhiều nhà nghiên cứu về Mật giáo Việt Nam đã nêu thắc mắc về Đại Thủ Ấn là gì? Tại Việt Nam có không? Đại Thủ Ấn quan trọng như thế nào đối với con dường trở về của hành giả? Tại sao phải trao truyền Đại Thủ ấn?

         Đại Thủ Ấn được chúng tôi dịch từ nguyên bản tiếng Anh “Six Yogas of Naropa & Teaching of Mahamudra” chuyển dịch và chú giải bởi Garmas C.C. Chang, nhà xuất bản Snow Lion Publications, Ithaca, NY năm 1963. Đại Thủ Ấn được Thầy Phước Sơn (Hoa kỳ) địch là Đại Biểu Tượng, còn trong Bộ Thiền Đạo Tu tập của Chang Chen Chi được dịch là Đại Không Thủ Ấn. Tuy nhiên, trong bản dịch nầy, chúng tôi vẫn để nguyên nghĩa là Đại Thủ Ấn ( Maha: Đại, Mudra: Ấn ). Chúng tôi đã dịch Bộ Kinh nầy vào năm tháng 07.1995 và được in chung với Bộ Kinh Bảo Tất Địa Thành Phật Đa-la-ni thuộc Tủ Kinh Mật Tạng, trang 107 đến 129, do gia đình chúng tôi ấn tống. Nay, đính kèm theo trong tập nầy để làm tài liệu nghiên cứu cho những ai cần thiết. Đây là tiếng vỗ của bàn tay, tiếng Lăng già êm diệu và tiếng của sự im lặng dậy sóng Hải Triều Âm để đưa Ấn lưu xuất từ Bổn tâm thanh tịnh, nên cũng gọi là Tâm Ấn. Mặt trời Tâm nầy hiển bày Pháp Giới Thể Tánh Trí, qua đó, vị Thượng sư nhìn thấy và cùng dắt tay người đệ tử thong dong trong ba cõi để độ sinh.

Khi anh không còn gì để nói nữa

Tôi thật sự đã hiểu anh

Khi chúng ta hoàn toàn im lặng

Tôi với anh không còn đường nào ngăn cách

Một sáng sớm, dắt tôi đi trên cỏ xanh mênh mông,

còn đọng ướt hơi sương

Anh đã cười và tôi cũng cười

Khoảng bầu trời nầy, anh nói

Nắng đang đến và mặt trời có mặt

Trần gian nầy, tôi yêu thương

Vì anh và tôi, còn đường nào ngăn cách

Như cả bầu trời, vẫn mênh mông màu xanh biếc

Anh và tôi cùng cười. . .

         Đại Thủ Ấn là bộ Kinh cô đọng lại toàn vẹn tư tưởng của Hoa Nghiêm và bộ Đại Bát Nhã, hoặc cũng chính là bài Tâm Kinh Bát Nhã.

         Đại Thủ Ấn là đòn bẩy phóng ngươi hành giả vào vùng trời bao la của Chân Tâm để nhận thức rằng Thể Tánh của Tâm là “Trống Rỗng”, vì Tánh Không nên Đức Phật đã bốn mươi chín năm lặn lội qua mọi nẻo đường để truyền bá ánh sang Giác ngộ. Vì Tánh không nên Tổ Bồ-Đề Đạt-Ma phải quay vào vách ( Diện Bích quán) trong suốt chín năm trời và vì Tánh không, nên Thiền sư Lâm Tế mới đi vào : “Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp”. Đọc Bộ Kinh nầy, cần phải trang bị đầy đủ tư lương của Bát Nhã, nếu không sẽ bị rơi xuống vực sâu của Tánh Không, không một chỗ bám víu, không một pháp nào tồn tại, tất cả đều rơi rụng, cuốn hút trong Thể Tánh Tỳ-lô-giá-na.

         Tại Tây phương vào cuối thế kỷ XX về mặt tâm linh đã tiến đến một chặng đường dài, ngoài sự tiến bộ về khoa hoc, vấn đề tôn giáo cũng đã kinh qua nhiều khám phá tu tập, tuy nhiên, nếu “Khoa học không có lương tâm, chỉ làm bại hoại tâm hồn”. Khoa học càng tiến bộ, chấp ngã thủ cũng theo đà đó tăng triển, nếu như phần tâm linh không chế ngự được, thì nhân loại chỉ thêm đau khổ mà thôi.

         Vẫn biết rằng tài hèn, trí kém, hơn nữa sở học chưa đi đến đâu, nhưng vì nghĩ rằng Bộ Kinh nầy rất cần thiết cho những hành giả tu tập Mật giáo và hơn nữa, giúp tài liệu tham khảo cho nhóm Liên Hoa, chúng tôi đành xin mạn phép được dịch bản Kinh nầy. Xin các bậc cao minh, trí giả vui lòng chỉ giáo thêm.

Thành thật cám ơn rất nhiều.

Cư sĩ Liên Hoa xin bái tạ.

07.1995

DIỆU PHÁP ĐẠI KHÔNG THỦ ẤN

 ·  Được truyền bởi vị Thánh Tăng Tây Mật, Đại sư Tilopa

( 988-1069 )

 

Đại Thủ Ấn vượt ra ngoài mọi ngôn ngữ và biểu tượng,

Nay, ta truyền cho con- Naropa

Người hành giả trung hậu và kiên trì

 

Tánh không không một chỗ bám,

Đại Thủ Ấn cũng không nương tựa vào đâu

Không cần một chút dụng công nào

Chỉ để tâm buông xả tự nhiên

Con có thể đập tan gông xiềng trói buộc tâm con và đạt đến sự Giải thoát

 

Nếu con không còn bị vướng mắc  khi nhìn vào không gian

Nếu từ tâm mà quan sát tâm

Mọi sự phân biệt bị tiêu trừ

Và con sẽ đạt ngay đến Phật tánh.

 

Như các đám mây trôi lang thang trên bầu trời

Không gốc rễ, không nơi trú ngụ, không phân biệt

Các ý tưởng nổi trôi trong tâm ta cũng thế

Khi con nhìn thấy được Tự Tánh

Thì mọi sự phân biệt đều chấm dứt.

 

Trong không gian, tạo nhiều hình dạng đầy mầu sắc

Nhưng không gian chẳng bị bất cứ mầu sắc nào làm đổi dạng

Từ Tự Tánh mọi thứ đều xuất hiện

Nhưng nó không bị ô nhiễm dù bởi đức hạnh hay tội lỗi.

 

Bức màn đen tối trong muôn niên kỷ

Không che phủ được mặt trời tỏa chiếu

Cho nên, thời gian dài vô cùng của luân hồi

Không thể làm mờ ánh sáng Diệu Tâm.

 

Dù có dùng ngôn ngữ mà giải thích về Tánh Không

Tánh không tưởng như là  không bao giờ hiển lộ

Do đó, ta nói rằng “Tâm là ánh sáng huyền diệu”

Vượt ra ngoài ngôn ngữ và biểu tượng

Cho dù tự Tâm bản chất là trống rỗng

Nhưng trong nó lại bao trùm và dung chứa muôn vật.

 

Hãy giữ thân yên tịnh

Ngậm miệng và im lặng

Để tâm trống rỗng và không suy nghĩ bất cứ gì

Giống như lỗ  hổng của cây tre, hoàn toàn yên nghỉ trong thân con

Không cho và không nhận

Giữ tâm lắng yên

Đại Thủ Ấn là tâm không còn chỗ dính mắc

Do thực hành pháp nầy, tức thời con thể nhập được Phật Tánh.

 

Dù Mật chú hay Bát Nhã được thực hành   

Hoặc giảng dạy  trong Kinh và Luận

Và được hành trì theo truyền thống kinh viện

Con cũng không thể đạt đến Chân Nghĩa

Khi tâm con vẫn tràn đầy tham muốn

Nó sẽ che lấp Ánh Sáng Chân Lý mà con đang tìm đến.

 

Nếu con luôn miên mật với Đại Thủ Ấn

Như đã giải thích, đó là tinh túy của Mật hạnh

Trong mọi hành động, con hãy buông bỏ mọi sự mong cầu

Hãy để những vọng tưởng đến và đi

Giống như đại dương vẫn tồn tại bền vững dù cho có những sóng lớn

Cũng không làm tổn hại đến Tâm Vô Trụ

Hoặc chí đến Tâm Vô Phân Biệt

Đó chính là Mật Chú cao thượng nhất.

 

Nếu con thoát khỏi mọi tham đắm

Hoặc không còn bám víu vào giả tưởng

Con sẽ thấu rõ được chân nghĩa của Kinh tạng.

 

Khi con miên mật trong Đại Thủ Ấn, mọi tội lỗi đều bị đốt sạch

Từ trong Đại Thủ Ấn, con thoát ra khỏi mọi ngục tù giam giữ của vọng tưởng

Đó là ngọn Pháp Đăng tối thượng.

Những kẻ nào thiếu lòng tin vào Đại Thủ Ấn,

Chính là những người vô minh, luôn bị dằn vặt trong khổ đau và phiền não.

 

Để đạt được sự Giải Thoát

Con vần phải nương theo một vị Du già

Khi tâm con nhận được sự gia trì của Ngài

Thì con đường Giác Ngộ đang ở trong tầm tay.

 

Thực vậy, mọi pháp trong thế gian đều vô nghĩa

Chúng đều mang hạt giống phiền não

Những lời giảng dạy thiển cận thường đưa đến những hành động sai lầm

Con hãy nương theo những giáo pháp rộng lớn hơn.

 

Với con mắt Nhãn Vương nhìn thấu rõ

Vượt qua mọi đối đãi nhị nguyên

Dùng Pháp bảo để chế ngự những sự giải đãi

 

Con đường Vô Hành là pháp môn của các Đức Phật

Thực hành một cách không xao lãng theo con đường nầy

Con sẽ đạt được quả vị Phật.

Thế gian vô thường nầy

Như ảo ảnh và giấc mộng, thực chất vốn là không

Hãy từ bỏ nó và rời xa những ràng buộc

Cắt đứt sợi dây tham ái và hận thù

Vào rừng sâu núi thẳm để thiền quán

Nếu con đạt được sự bình thản mà không cần dụng công

Không bao lâu con sẽ thâm nhập Đại Thủ Ấn

Và đạt được quả vị Vô Chứng.

 

Như chặt đứt rễ của cây

Thì bao nhiêu lá sẽ rơi rụng

Cắt đứt gốc rễ phiền não trong tâm

Thì bao nhiêu hành nghiệp đều tiêu tan.

 

Như ánh sáng của ngọn đèn thắp lên

Sẽ đẩy lùi hết bóng tối của u mê dày đặc

Ánh sáng giác ngộ chiếu diệu mạnh mẽ trong tâm

Chỉ một lóe sáng cũng thiêu hủy hết màn vô minh.

 

Kẻ nào còn bám chắc vào cái thấy do vọng tâm

Sẽ không thấu rõ được sự thật Vượt ngoài tâm

Kẻ nào còn cố chấp vào các Pháp thực hành

Sẽ không tìm thấy chân lý Bên Kia Sự Thực Hành.

Để biết được điều gì Siêu Việt qua sự đối đãi giữa tâm và sự sự tu tập

Con phải cắt sạch gốc rễ của vọng tưởng trong tâm.

Bằng con mắt chân thật

Con phải phá vỡ mọi sự phân biệt

Và lắng yên trong an lạc

 

Con không cần phải dụng công cho hay nhận gì

Nhưng chỉ cần ở trong trạng thái an tỉnh

Vì Đại Thủ Ấn vượt qua mọi sự chấp nhận hay phủ nhận

Khi mà thức A-lại-gia là vô sanh

Nó không có gì có thể che phủ hay làm ô nhiễm được

An tỉnh trong suối nguồn Vô Sanh

Mọi sắc tướng đều hòa tan trong Pháp giới

Mọi chấp ngã và kiêu hãnh sẽ tan biến vào hư không

 

Sự Chứng Đắc Tối Thượng

Vượt lên trên mọi nhị nguyên đối đãi

Sự Thực Hành Tối Thắng bao trùm mọi suối nguồn

Nhưng không một dính mắc

Sự Thành Tựu Hoàn Mãn là làm cho Tâm An định không mọi sở cầu.

 

Khi mới thực hành pháp nầy, con sẽ cảm thấy tâm vọng động như ngọn thác đổ

Khoảng thời gian sau, tâm sẽ chảy hiền hòa và êm dịu như dòng sông Hằng

Và cuối cùng, Tâm như là đại dương bao la

Mọi Ánh Sáng của Con và Mẹ hợp lại thành Một, như trăm sông đổ ra biển cả.

 

LỜI PHÁT NGUYỆN CỦA HÀNH GIẢ TU

ĐẠI THỦ ẤN

 ·  Được truyền lại bởi Ngài Garmapa Rangjang Dorje.

Trong Mạn-đà-la, con nưong tựa Ngài Thượng sư, Bổn Tôn và chư Thần,

Trong tất cả mọi thời và mọi phương, con hướng về Đúc Phật và chư Bồ Tát,

Với lòng chí thành, cầu xin Ngài gia hộ cho con sớm đạt sự Toàn Mãn.

 

Những hạt giống của tâm và thân

Và những thiện hạnh của chúng sanh

Đều thanh tịnh từ dòng suối chảy của núi Tuyết.

Cầu xin cho dòng suối chảy tự do và hòa tan trong bể cả của Bốn Thân và Phật Tánh.

 

Trong đời đời kiếp kiếp của con sau nầy,

Xin cho con không còn nghe tiếng “khổ” và “tội lỗi”

Xin cho con luôn chia sẻ niềm an lạc và hạnh phúc trong bể Pháp mênh mông.

Xin cho con luôn luôn được thanh thản, an định, tinh tấn và đầy trí tuệ

Con được gặp những Chân Sư và nhận được sự Gia Trì Hướng Dẫn của Ngài

Trong sự tu hành của con không gặp những chướng ngại

trong đời sống hiện nay đến vị lai, con được an lạc trong Pháp

 

Cầu xin những Lương Tri Thánh Thiện và Trí Tuệ

Giúp con thoát khỏi vô minh

Cầu xin những sự Gia Hộ Hướng Dẫn chỉ con phá tan mọi sự nghi hoặc và mê lầm

Do nhờ ánh sáng của thiền định

Cầu xin cho con nhìn thấy rõ được Chân Lý

Và đốt lên ngọn đèn của Ba Tuệ Giác.

 

Nguyên lý của Nhị Đế vượt lên trên những quan niệm về tương đối hay tuyệt đối

Con đường Chánh Dạo là cụ bị cho tâm vượt khỏi sự thịnh, suy

Sự Chứng Đắc là Hai Đức Hạnh siêu thoát qua Luân hồi hoặc Niết bàn.

Cầu xin cho con đời đời kiếp kiếp luôn luôn gặp được những Giáo Pháp Chân chánh.

 

Tự tánh thì trống không và linh diệu

Là suối nguồn chính của Hai Làm Một (Tương tức tương nhập)

Đại Thủ Ấn là Thanh gươm Kim cương bén chặt đứt

Tẩy rữa các mê lầm, tăm tối nhất thời làm sai lạc

Cầu xin cho con chứng nhập được Pháp Tánh thanh tịnh, là hoa quả của sự thanh tịnh nầy.

 

Sự chứng nhập Đại Thủ Ấn

Đầy đủ trong Chân Tâm.

Luôn sống với Cái Thấy nầy,

Không một chút xao lãng, đó chính là cốt tủy của Nghi Quỹ

Trong tất cả các nghi quỹ thực hành, đây chính là phương pháp tối thượng

Cầu xin cho con đạt được Chân Nghĩa của Sự Thấy và Hành Trì.

 

Tất cả mọi sắc tướng đều tự tâm biểu lộ

Nhưng tự tánh của tâm đều vô tâm và rỗng không

Do rỗng không, nên bất hoại

Nhưng lại trang nghiêm tất cả mọi pháp

Cầu xin cho con luôn luôn quán sát được Thực Tướng và đạt được Chân Quán.

 

Vô minh, chấp ngã đều rỗng không

Chúng ta chấp rằng những sự vật khách quan có thật và bên ngoài chúng ta

Chúng ta chấp đó là bản ngã thực của mình

Do chính vì có Ta và Có Người ( Nhân ngã )

Nên bị dẫn đắt lang thang trong vòng luân hồi

Cầu xin cho con cắt đứt được gốc rễ của vô minh.

 

“Không pháp nào thực sự có ngã”, ngay cả Đức Phật cũng không có tự ngã.

Tất cả mọi vật đều rỗng không, để Niết Bàn và Luân hồi có mặt

Con đường Trung Đạo mầu nhiệm của Hai Làm Một (Nhất thể)

Cũng không hòa hợp hoặc chống đối nhau

Cầu xin cho con đạt được Tự Tánh thoát khỏi mọi sự phân biệt.

 

Không ai có thể diễn tả Cái Ấy (Chân Tâm) bằng cái gọi”Nó là như vậy”

Không ai có thể phủ nhận Cái Ấy bằng cách nói “Nó không phải là như vậy”

Sự không tự thể của Chánh Pháp siêu việt qua suối nguồn của Tâm Thức

Cầu xin cho con thâm hiểu tường tận Chân Tâm với lòng tin bền chắc.

 

Vọng chấp về Cái Nầy (Chân Tâm), ta sẽ lưu lạc trong luân hồi

Chứng nhập Cái Nầy, không ai khác hơn Đức Phật

Trong Chân Lý tối hậu, không có Cái Nầy hoặc Cái kia

Xin cho con  đạt được Chân Pháp- là ý nghĩa và Cội nguồn của vạn pháp.

 

Chân tâm vừa linh diệu

Và cũng vừa Rỗng không

Giác ngộ cũng do Tâm, và vô minh cũng do tâm

Sự sanh diệt của mọi pháp đều do tâm

Xin  cho con thấu hiểu và nhận thức rằng tất cả mọi pháp đều lưu xuất từ tâm.

 

Sự thanh tịnh do sự hành trì miên mật và sự tinh tấn

Rời khỏi những tác động điên đảo của ngoại cảnh

Cầu xin tâm con được tư tại

Và thấu rõ sự vi diệu của giáo nghĩa trong Tâm hành.

 

Mạnh yếu, sáng tối

Khi những đợt sóng luân lưu của tư tưởng lặng yên

Không bị một dấy động nào, dòng sông tâm vẫn chảy êm dịu

Rời khỏi vũng bùn của u mê và điên đảo

Cầu xin cho con an trú vững chắc trong biển Chánh Định.

 

Do thường quán chiếu những vọng tưởng trong tâm

Nhận thức tường tận được Chân lý Vô Phân Biệt

Con luôn cầu xin từ bỏ được những  nghi tình “Có” và “Không”

Với sự kiên định, xin cho con an trú Bản lai diện mục của mình.

 

Quán chiếu những pháp bên ngoài, con thấu rõ được bổn tâm

Quán chiếu tâm, chỉ thấy rỗng không

Quán chiếu cả hai ngã và pháp

Con giải thoát qua cả Hai Sự Chấp Trước

Cầu xin cho con chứng được ánh sáng giác ngộ của Tự Tánh.

 

Bởi vì Cái Ấy (Tánh Giác) vượt qua tâm

Nên được gọi là Đại Biểu Tượng

Bởi vì Tánh Giác không còn gì cao hơn

Nên được gọi là Con Đường Lớn Trung Đạo

Bởi vì Tánh Giác chứa đựng tất cà vạn pháp

Nên được gọi là Đại Hoàn Mãn

Cầu xin cho con thường nhận thức rằng hiểu một, tức là biết tất cả.

 

Bởi vì không một sự chấp trước nào, nên Đại Chân Phúc luôn siêu việt

Thoát khỏi mọi ràng buộc, như ánh sáng tỏa chiếu của Ngọn Đèn Giác rực rỡ xóa tan mọi chướng ngại và bóng tối,

Cầu xin cho con hành trì mà không Sự Dụng Công,, thong thả

Và từ đó, giải thoát khỏi những tưởng chấp và ngã chấp.

 

Sự khao khát trạng thái xuất thần hay linh nghiệm tự biến mất

Những tư tưởng si mê và tội lỗi đều tự thanh tịnh trong Pháp Giới

Bình thường tâm không chấp hoặc bỏ, được-mất

Cầu xin cho con đạt được Pháp Tánh

Điều đó vượt qua những hý ngữ.

 

Không hiểu rằng Tự Tánh

Đồng Pháp tánh với Đức Phật

Chúng sanh mãi luân chuyển trong Luân hồi

Hướng về những chúng sanh đang chịu nhiều phiền não

Kẻ chịu đựng những đớn đau cùng cực

Cầu xin cho con luôn có tình thương chân thật

Xuyên qua lòng đại từ bi vô hạn.

 

Khi lòng từ bi có mặt, thì sự Rỗng Không to lớn

tỏa sáng rực rỡ vô cùng tận

Con đường Đạo Vô thượng và linh diệu,

là Sự Thể Nhập Hai Làm Một

Con nguyện xin ngày đêm thực hành pháp nầy.

 

Cầu xin cho con đem trí tuệ và

Năng lực đạt được do thiền quán cứu độ chúng sanh

Để cúng dường các Đức Phật và trang nghiêm Tịnh Thổ của Ngài.

Xin cho con đầy đủ hạnh nguyện lớn của một vị Giác Ngộ

Và sớm chứng đắc được Phật Tánh cao thượng và hoàn mãn.

 

Sự chứng đắc cao thượng là năng lực của mọi đức hạnh trong Hoàn vũ

Đó là năng lực của Đức Phật và lòng từ bi của những vị Bồ tát.

Với sự gia trì của năng lực nầy

Và Ánh Sáng Pháp soi đường

Xin cho mọi hạnh nguyện của con đầy đủ

Dấn thân phục vụ vì muôn loài.

 

Cư sĩ Liên Hoa

---o0o---  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới Thiệu:

    Chùa Sắc Tứ Khải Đoan là ngôi chùa đầu tiên của tổ chức Phật Giáo có mặt tại Đaklak, được xây dựng vào năm 1951. chùa tọa lạc trên khu đất rộng 7 mẫu 8 sào 28m2, do Đoan Huy Hòang Thái Hậu Hòang Thị Cúc hiến cúng cho Tổng Hội Phật Giáo trung phần.

Thông báo

Số Lượng truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 77


Hôm nayHôm nay : 5538

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 579574

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 24144147


Ảnh đẹp